Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

RudeGirl
16:38
4737 ad19 500
Reposted fromsarazation sarazation viaretaliate retaliate
RudeGirl
16:37
9784 f985 500
Reposted fromfungi fungi vianordern nordern

June 20 2017

RudeGirl
18:55
RudeGirl
18:55
Reposted fromFlau Flau vianordern nordern
RudeGirl
18:54
2382 5a74
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffee coffee
18:54
9237 3b8e 500
RudeGirl
18:54
2809 b96f
Reposted fromfelicka felicka viadzony dzony
RudeGirl
18:53
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viaPatiszon Patiszon
RudeGirl
18:52
4047 df02 500
Reposted fromYuei Yuei
RudeGirl
18:52
4220 c1f0 500
psilocybin package
Reposted frompsychedelics psychedelics viadrugs drugs
RudeGirl
18:52
0785 a67c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee

June 16 2017

RudeGirl
17:56
4635 ac43
Reposted fromspring-flow spring-flow viadzony dzony

June 08 2017

RudeGirl
18:00
RudeGirl
17:59
RudeGirl
17:59
7700 d474
Reposted fromShini Shini viamarlylee marlylee
RudeGirl
17:58
1386 8b18 500
Reposted fromkarahippie karahippie viadzony dzony
RudeGirl
17:57
5599 aefe 500
"Robot Medic" Jakub Różalski
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadzony dzony
RudeGirl
17:57
2303 eae3 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadzony dzony
17:57
8413 63e0 500
Reposted fromvermillionlove vermillionlove viadzony dzony
17:56
4067 40d9 500
Reposted frompengin pengin viamarlylee marlylee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl