Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

RudeGirl
18:55
RudeGirl
18:55
Reposted fromFlau Flau vianordern nordern
RudeGirl
18:54
2382 5a74
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffee coffee
18:54
9237 3b8e 500
RudeGirl
18:54
2809 b96f
Reposted fromfelicka felicka viadzony dzony
RudeGirl
18:53
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viaPatiszon Patiszon
RudeGirl
18:52
4047 df02 500
Reposted fromYuei Yuei
RudeGirl
18:52
4220 c1f0 500
psilocybin package
Reposted frompsychedelics psychedelics viadrugs drugs
RudeGirl
18:52
0785 a67c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
RudeGirl
18:55
RudeGirl
18:55
Reposted fromFlau Flau vianordern nordern
RudeGirl
18:54
2382 5a74
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffee coffee
18:54
9237 3b8e 500
RudeGirl
18:54
2809 b96f
Reposted fromfelicka felicka viadzony dzony
RudeGirl
18:53
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viaPatiszon Patiszon
RudeGirl
18:52
4047 df02 500
Reposted fromYuei Yuei
RudeGirl
18:52
4220 c1f0 500
psilocybin package
Reposted frompsychedelics psychedelics viadrugs drugs
RudeGirl
18:54
2809 b96f
Reposted fromfelicka felicka viadzony dzony
RudeGirl
18:53
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viaPatiszon Patiszon
RudeGirl
18:52
4047 df02 500
Reposted fromYuei Yuei
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl