Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

RudeGirl
18:38
18:38

May 01 2017

17:34
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viadzony dzony
17:34
5198 a24e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadzony dzony
RudeGirl
17:34
0249 b1c2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
RudeGirl
17:33
RudeGirl
17:30
1794 c437 500
17:30
8487 4849 500
Reposted fromtwice twice viakompleksdziury kompleksdziury
RudeGirl
17:29
5733 1405 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoffee coffee
RudeGirl
17:26
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
RudeGirl
17:26
1549 8e6f
RudeGirl
17:26
0147 ccb5
17:26
2567 0f01
17:25
0711 3d60 500

nadi-kon:

Paterson (2016) dir. Jim Jarmusch

RudeGirl
17:25
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
RudeGirl
17:25
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
17:24
5584 7ce4 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
17:24
5576 f94d 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
RudeGirl
17:24
6318 ffc4
Reposted fromiamstrong iamstrong
17:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl