Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

RudeGirl
19:56
4039 b411
Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viamagdanestor magdanestor
RudeGirl
19:56
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
RudeGirl
19:56
7867 d36a
Reposted fromhysterie hysterie viaskrzacik skrzacik
RudeGirl
19:56
5612 c525
Reposted fromscorpix scorpix viaskrzacik skrzacik
RudeGirl
19:56
Reposted frombethgadar bethgadar viaFol-de-rol Fol-de-rol
RudeGirl
19:54
A potem sam się znajdzie powód By zwątpić czy to się opłaca Znajdziemy powód by odchodzić I sto powodów, żeby wracać
— Artur Andrus
RudeGirl
19:53
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaskrzacik skrzacik
RudeGirl
19:53
6496 42e2
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaskrzacik skrzacik
RudeGirl
19:53
2257 e967
RudeGirl
19:52
5092 7ac3
Reposted fromoll oll viaFol-de-rol Fol-de-rol
RudeGirl
19:52
When people ask me what I put in my blog

barstudies:

image

RudeGirl
19:52
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viaFol-de-rol Fol-de-rol
RudeGirl
19:52
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viaFol-de-rol Fol-de-rol
RudeGirl
19:52
• coffee&tea •:
Reposted fromciarka ciarka viaFol-de-rol Fol-de-rol

February 22 2017

RudeGirl
09:23
5668 f196
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajethra jethra
RudeGirl
09:23
 Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie.
RudeGirl
09:22
RudeGirl
09:19
5084 5a25 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaLuukka Luukka
RudeGirl
09:19
Chcę żeby ktoś kochał mnie jak Przybora Osiecką.
— chcę żebyś to był ty.
Reposted fromSayid Sayid viajethra jethra
RudeGirl
09:19
1639 0879
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl