Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2018

RudeGirl
14:45
5612 c840 500
Devoured alive by hungry swarms We drown in each other
Reposted frommrrru mrrru viamefir mefir
RudeGirl
14:45
6087 81a1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
RudeGirl
14:45
5397 095c 500
Reposted fromqb qb viamefir mefir
RudeGirl
14:45
Reposted frommrrru mrrru viamefir mefir
RudeGirl
14:44
Reposted frommrrru mrrru viamefir mefir
14:43
4497 58f3
Reposted fromochgod ochgod viamefir mefir
RudeGirl
14:43
7622 90f0
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamefir mefir
14:29
4866 0fe4 500
Reposted frompea-pea pea-pea viamefir mefir
RudeGirl
14:29
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. - Brud
Reposted fromnezavisan nezavisan viamefir mefir
RudeGirl
14:29
Fa­cet może być brzyd­ki, a ko­biety w ogóle te­go nie zauważą gdy ma błękit­ne oczy... 
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasmutnazupa smutnazupa
RudeGirl
14:29
9142 c209 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakokoko kokoko
RudeGirl
14:27
1911 9ef2
Reposted fromnutt nutt viaowieczkini owieczkini
RudeGirl
14:27
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viaowieczkini owieczkini
RudeGirl
14:26
0382 09a3 500
Reposted frommz-r500 mz-r500
RudeGirl
14:01
4572 3d18
Reposted fromkaiee kaiee viastettiner stettiner
RudeGirl
13:41
3293 8559
Reposted fromSanthe Santhe viastettiner stettiner
RudeGirl
13:41
8858 eb16
Reposted fromdelain delain viastettiner stettiner
RudeGirl
13:40
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— jakoś tak by to było
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viagazda gazda
RudeGirl
13:40
1418 949d 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viakokoko kokoko
RudeGirl
13:39
5300 9c14 500
Reposted fromtfu tfu viakokoko kokoko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl