Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

19:24
7501 82aa 500
Reposted fromdeviate deviate viafeedingthesoul feedingthesoul
19:23
0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vianoisetales noisetales
19:22
5065 4134 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi vianoisetales noisetales
RudeGirl
19:22
0614 4ce4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
RudeGirl
17:44
1487 efca
Reposted frommindtrap mindtrap viadrugs drugs
RudeGirl
17:44
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
RudeGirl
17:44
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa

August 14 2017

10:24
4937 1a62
Reposted fromschlechtwettersusi schlechtwettersusi viadzony dzony
10:24
2712 8039
Reposted fromerial erial viadzony dzony
RudeGirl
10:24
Reposted fromshakeme shakeme viagazda gazda
RudeGirl
10:23
8998 4523
Reposted fromczajnikq czajnikq vianoisetales noisetales
RudeGirl
10:22
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja vianikotyna nikotyna
10:21
3182 48c5 500
Reposted fromtayfun tayfun viaowieczkini owieczkini
10:20
3614 07b0 500
Reposted fromnikotyna nikotyna
RudeGirl
10:20
8545 495c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianikotyna nikotyna
10:19
9929 9c8c 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viagazda gazda
10:19
10:18
7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viamasterofpuppets masterofpuppets
RudeGirl
10:17
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium vianoisetales noisetales
RudeGirl
10:15
Tak. Nie miałam młodości.
Żyłam. Bez imprez, spontanicznych wyjazdów, studiów, koncertów. 
Nie miałam czasu - musiałam być dorosła.
— aggape.soup.io
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl