Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

RudeGirl
22:26
Sometimes two people need to fall apart to realize how much they need to fall back together.
— Colleen Hoover, This Girl
Reposted frommefir mefir
RudeGirl
22:25
8475 a5c6
Reposted fromnyaako nyaako viawerhamster werhamster
RudeGirl
22:24
3290 c8ee 500
J. Borszewicz
RudeGirl
22:23
7873 b223
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianoisetales noisetales
RudeGirl
22:18
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję...
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjethra jethra viaazaffi azaffi
RudeGirl
22:17
Nie zawsze jesteśmy bowiem dość odważni, by stanąć twarzą w twarz z prawdą. Szczególnie gdy przynosi ona tylko cierpienie.
— Collen Hoover - It ends with use
Reposted fromniewychowana niewychowana viamania7910 mania7910
RudeGirl
22:17
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viamania7910 mania7910
RudeGirl
22:16

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viamania7910 mania7910

October 05 2017

RudeGirl
22:12
2191 7280
Reposted fromNajada Najada viawerhamster werhamster
RudeGirl
22:11
Poznań, Osiedle Przyjaźni, lata 70
Reposted fromdzony dzony
RudeGirl
22:08
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viasmutnazupa smutnazupa
22:07
6090 0de0
RudeGirl
22:07
4231 5149 500
Reposted fromnyaako nyaako vialifeless lifeless
22:07
6733 1c64 500
22:07
6128 5f6b 500
22:07
6129 cdbc
22:06
1739 17a6 500

madfishmonger:

a criminal

RudeGirl
22:06
7356 7057
Reposted frombyheart byheart viadzony dzony
RudeGirl
22:05
8443 b75a
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viadzony dzony
22:04
4752 1432 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viagazda gazda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl