Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

RudeGirl
19:48
Nie marnuj dobrych chwil swojego życia na kogoś, kto zaoferował Ci tylko złe.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera
RudeGirl
19:38
RudeGirl
19:37
Złamane serce wcale nie uczy odporności. Uczy nas za to chronić swoją kruchość. Uczy nas strachu przed miłością. Podkreślając grubą czerwoną linią nasze błędy i porażki, drwi z naszej rozpaczy. Kiedy kończą mi się łzy, osuwam się na najbliższą ławkę i próbuję wziąć się w garść. W piersi czuję głęboki, wściekły ból i zastanawiam się, jak długo będę musiała z nim żyć.
— Leisa Rayven
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaguerriera guerriera
RudeGirl
19:32
8872 b638 500
Reposted fromhagis hagis viaaisolro aisolro
19:31
RudeGirl
19:29
9150 d084 500
Reposted frommakle makle viaskrzacik skrzacik
RudeGirl
19:29
2269 5718
Reposted fromfoina foina viaskrzacik skrzacik
RudeGirl
19:17
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viadzony dzony
RudeGirl
19:15
0460 a928
Reposted from777727772 777727772 vianikotyna nikotyna
RudeGirl
19:15
7109 744a
Reposted fromzamknij-ryj zamknij-ryj vianikotyna nikotyna
19:14
5800 1fe7 500
Reposted frombaboooshka baboooshka viagazda gazda
19:13
2652 b189 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagazda gazda
RudeGirl
19:13
9441 f9ca
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viakokoko kokoko
RudeGirl
19:12
3107 8450 500
Reposted fromdarek darek viagazda gazda
RudeGirl
19:12
4274 34a3 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viagazda gazda

January 14 2018

RudeGirl
16:09
4185 53d8
Reposted fromthinredline thinredline viawerhamster werhamster
16:08
1116 b697
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viawerhamster werhamster
RudeGirl
16:07
Marcel Duchamp
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamarlylee marlylee
RudeGirl
16:06
2899 ddcb 500
RudeGirl
16:05
9767 6e6c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamarlylee marlylee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl