Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

15:45
RudeGirl
15:45
Bo też nie ma większej nienawiści, niż zrodzona z bliskości.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
RudeGirl
15:44
8276 c37d 500
RudeGirl
15:43
5047 f7d1 500
_philophobiaa
RudeGirl
15:35
3569 7b17
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
RudeGirl
15:35
1617 4a65
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viamefir mefir
RudeGirl
15:34
6890 ec6a 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
15:34
1952 3e02
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viamefir mefir
15:34
4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viamefir mefir
RudeGirl
15:33
RudeGirl
15:33
Wszyscy nosimy blizny z przeszłości, kimkolwiek jesteśmy. Nieusuwalne tatuaże wryte w skórę.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
RudeGirl
15:32
3019 fbde 500
15:31

August 19 2018

RudeGirl
06:17
"Jeśli mówisz mi "dzień dobry" to mam przed oczami Ciebie przy mnie, z Twoimi ustami na moich, z Twoimi rękami na mnie. To dla mnie znaczy "dzień dobry".
Reposted frommerkaba merkaba viasmokingtime smokingtime
RudeGirl
06:16
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viasmokingtime smokingtime
RudeGirl
06:13
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
RudeGirl
06:12
4093 da19 500
Reposted fromzie zie viaKik4s Kik4s
RudeGirl
06:12
Reposted fromFlau Flau viaskillzmcfly skillzmcfly
RudeGirl
06:09
8672 4c45
Reposted fromEtnigos Etnigos viasurpriseme surpriseme
RudeGirl
06:08
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarlylee marlylee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl