Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2016

RudeGirl
16:38
16:38
RudeGirl
16:38
grafika quote and love
Reposted fromweightless weightless viasloncepoburzy sloncepoburzy
RudeGirl
16:38
1636 4cef
Reposted fromretaliate retaliate viasloncepoburzy sloncepoburzy
RudeGirl
16:37
0665 2820
" Męski facet [...] powinien potrafić zaopiekować się swoją kobietą i sprawić, by ona - niezależnie od okoliczności, od tego czy pada deszcz, czy są zapłacone rachunki, czy ostatnio przytyła - czuła się piękna, dowartościowana, zaopiekowana. Kobieta musi się czuć piękna, a powinna się taką widzieć w oczach swojego mężczyzny."

- J. Mela
RudeGirl
16:37
9755 5b8b
Reposted fromdelain delain viasloncepoburzy sloncepoburzy
RudeGirl
16:35
RudeGirl
16:35
RudeGirl
16:35
Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść.
— Hłasko
Reposted fromrol rol viamasterofpuppets masterofpuppets
RudeGirl
16:34
RudeGirl
16:28
16:27
4590 8c1c 500
RudeGirl
16:26
3588 8402
Reposted fromkaiee kaiee viamasterofpuppets masterofpuppets
RudeGirl
16:25
RudeGirl
16:25
To on ma Cię uwieść. Ma wiedzieć jak. Ma wiedzieć kiedy. Ma mieć jaja, żeby to zrobić. 
Nie Ty jego. 
On Ciebie.
— Myślenie jest erotyczne
Reposted fromthesmajl thesmajl viamasterofpuppets masterofpuppets
RudeGirl
16:24
1636 4cef
RudeGirl
16:23
2128 a8ad
Reposted fromwredna wredna viamirabell mirabell
16:23
9321 a9ee 500
Reposted fromvianne vianne viamania7910 mania7910
RudeGirl
16:21
5672 773c 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viamania7910 mania7910
RudeGirl
16:20
1734 5869
Reposted fromardoise ardoise vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl