Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2017

16:43
1876 a7e2
Reposted fromsierra420 sierra420 viadzony dzony
RudeGirl
16:41
2067 9a21
Reposted frommhsa mhsa viaFol-de-rol Fol-de-rol
RudeGirl
16:40
4255 e4f6 500
HarryPotteriprzeklętedziecko
RudeGirl
16:39
2859 0262 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viagazda gazda
RudeGirl
16:38
4491 a271 500
Reposted fromvounsky vounsky viainsanis insanis
RudeGirl
16:38
3437 28b1 500
Reposted fromdzony dzony viainsanis insanis
RudeGirl
16:38
9778 1343 500
Reposted fromtfu tfu viainsanis insanis
RudeGirl
16:37
5638 bc34 500
Pan Marcin
RudeGirl
16:35
1501 6c8c
Reposted fromhomczi homczi viadzony dzony
RudeGirl
16:34
4331 bd78 500
Reposted fromjordana jordana viaFol-de-rol Fol-de-rol
RudeGirl
16:32

Gdybym wiedziała, że dzisiaj po raz ostatni zobaczę cię śpiącego, objęłabym cię mocno i modliłabym się do Boga, by pozwolił mi być twoim aniołem stróżem.

Gdybym wiedziała, że są to ostatnie minuty, kiedy cię widzę, powiedziałabym „kocham cię”, a nie zakładałbym głupio, że przecież o tym wiesz. Zawsze jest jakieś jutro i życie daje nam możliwość zrobienia dobrego uczynku, ale jeśli się mylę, i dzisiaj jest wszystkim, co mi pozostaje, chciałabym ci powiedzieć jak bardzo cię kocham i że nigdy cię nie zapomnę

Reposted fromsmutnazupa smutnazupa

January 14 2017

RudeGirl
19:19
0992 4b12 500
Reposted fromkjuik kjuik vianoisetales noisetales
RudeGirl
19:16
8284 7bb2
Reposted fromkarahippie karahippie viaskrzacik skrzacik
RudeGirl
19:16

January 13 2017

RudeGirl
21:51
9029 e430
RudeGirl
21:51
tumblr_ojhuxmBwwp1soqdfuo2_500.gif (500×215)tumblr_ojhuxmBwwp1soqdfuo3_500.gif (500×215)tumblr_ojhuxmBwwp1soqdfuo1_500.gif (500×215) "Take your broken heart, make it into art"
Reposted frompapaja papaja viamagdanestor magdanestor
RudeGirl
21:50
4709 52ad
Reposted fromAgnee Agnee viamagdanestor magdanestor
RudeGirl
21:50
grafika love, couple, and kiss
Reposted fromweightless weightless viamagdanestor magdanestor
RudeGirl
21:49
Zrobiłeś mi taką przykrość, że nie jestem w stanie tego opisać. Zrysowałeś mnie już na zawsze. Myślę, że to moment krytyczny. Coś we mnie zamknąłeś. Przejebałeś coś we mnie!
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
RudeGirl
21:48
Nie jestem dzielna. Jestem słaba i aż mnie mdli, kiedy udaję, że jest inaczej.
— Sabaa Tahir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl