Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

RudeGirl
07:31
RudeGirl
07:31
Reposted frombluuu bluuu viabeltane beltane
RudeGirl
06:33
To delikatny wstęp do czucia się najgorzej w życiu.
— Zrób mi jakąś krzywdę, Żulczyk
Reposted fromcountingme countingme viabeltane beltane
RudeGirl
06:33
Reposted fromshakeme shakeme viabeltane beltane
06:33
0409 44a4 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabeltane beltane
06:32
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viabeltane beltane
RudeGirl
06:32
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeltane beltane
06:32
RudeGirl
06:31
6555 fcb2 500
Reposted fromunterland unterland viabeltane beltane
RudeGirl
06:31
8451 744d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viabeltane beltane
RudeGirl
06:31
6888 1dd8 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viabeltane beltane
RudeGirl
06:30
7707 0dae 500
Reposted byGabreiilaBeatNickbeltane

August 20 2018

15:45
RudeGirl
15:45
Bo też nie ma większej nienawiści, niż zrodzona z bliskości.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
RudeGirl
15:44
8276 c37d 500
RudeGirl
15:43
5047 f7d1 500
_philophobiaa
RudeGirl
15:35
3569 7b17
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
RudeGirl
15:35
1617 4a65
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viamefir mefir
RudeGirl
15:34
6890 ec6a 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
15:34
1952 3e02
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl