Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

20:15
0536 36c5 500

The Souls of Acheron (detail) Adolf Hirémy-Hirschl, 1898

RudeGirl
20:15
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife viasysia sysia
RudeGirl
20:11
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viaraissa raissa
20:10
4547 f95b

blue-jupiter:

This pretty much sums me up

RudeGirl
20:08
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew vianitrovent nitrovent
RudeGirl
20:07
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viawisniowysad wisniowysad
RudeGirl
20:00
5213 49d1
Reposted fromlllm lllm viadudku dudku
RudeGirl
19:59
RudeGirl
19:57
1384 dceb
Reposted fromMadridista Madridista viawerhamster werhamster
RudeGirl
19:56
4039 b411
Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viamagdanestor magdanestor
RudeGirl
19:56
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
RudeGirl
19:56
7867 d36a
Reposted fromhysterie hysterie viaskrzacik skrzacik
RudeGirl
19:56
5612 c525
Reposted fromscorpix scorpix viaskrzacik skrzacik
RudeGirl
19:56
Reposted frombethgadar bethgadar viaFol-de-rol Fol-de-rol
RudeGirl
19:54
A potem sam się znajdzie powód By zwątpić czy to się opłaca Znajdziemy powód by odchodzić I sto powodów, żeby wracać
— Artur Andrus
RudeGirl
19:53
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaskrzacik skrzacik
RudeGirl
19:53
6496 42e2
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaskrzacik skrzacik
RudeGirl
19:53
2257 e967
RudeGirl
19:52
5092 7ac3
Reposted fromoll oll viaFol-de-rol Fol-de-rol
RudeGirl
19:52
When people ask me what I put in my blog

barstudies:

image

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl