Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2016

RudeGirl
17:52
6703 deff
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viagingerowaa gingerowaa
RudeGirl
17:46
Łatwo powiedzieć “kocham”. Ale trudno jest być z kimś blisko. Trudno powiedzieć “tak, to Ciebie chcę każdego kolejnego dnia”. Trudno znosić kłótnie. Trudno poświęcać swój czas. Trudno otwierać się przed drugą osobą. Trudno złapać za rękę i powiedzieć “chodź, razem damy radę”. Bo to właśnie o to chodzi. O to RAZEM. Musisz być z drugą osobą blisko. Razem. Musisz wiedzieć, ze nie zaśniesz, dopóki nie będziesz miał pewności, że ona wróciła do domu; ze jest bezpieczna. Musisz umieć coś poświęcić. Czasem niewiele, a czasem sporo. To trudne. Trudno rezygnować z czegoś z dnia na dzień. Ale jeśli trafisz na właściwą osobę, będziesz wiedział. Że warto zrezygnować ze wszystkiego. Warto być razem. Bo w życiu pojawia się taki moment, kiedy przestają Cię bawić męskie wyjścia na piwo i zakupy z przyjaciółkami. Chcesz spokoju. Chcesz odpocząć. Trudno znaleźć kogoś, z kim będziesz mógł odpocząć. Nie mówić nic. Złapać za rękę. Zamknąć oczy. I pomyśleć “mam wszystko".
— autor nieznany
Reposted fromnatelle natelle viaVeryFuckingNice VeryFuckingNice
RudeGirl
17:33
9615 dab3
Reposted fromrol rol vialeksandra leksandra
RudeGirl
17:32
1220 1df8 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapannakies pannakies
17:32
0504 e0dc
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasgrialux3 sgrialux3
RudeGirl
17:31
6573 22d5 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasgrialux3 sgrialux3
RudeGirl
17:29
4411 6720
Reposted fromowca owca viapannakies pannakies
RudeGirl
17:25
3968 2d29
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaunhappys unhappys
RudeGirl
17:23

Lepiej spróbować i żałować? Czy nie spróbować i też żałować?

Reposted fromxluminescencex xluminescencex viasaphirka saphirka
RudeGirl
17:07
Dzisiaj kocham Cię jeszcze bardziej niż wczoraj, a nie możesz sobie nawet wyobrazić, jak bardzo kochałem Cię wczoraj.
— James Patterson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaplacekijacek placekijacek
RudeGirl
17:07
17:06
4395 5b7f 500
Reposted fromicarus-bot icarus-bot viadzony dzony
RudeGirl
17:06
4723 1064
Reposted fromthe-one the-one vianikotyna nikotyna
RudeGirl
17:06
4723 1064
Reposted fromthe-one the-one vianikotyna nikotyna
RudeGirl
17:05
Reposted frommesoup mesoup viadzony dzony
RudeGirl
17:05
5156 4b92
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaPatiszon Patiszon
RudeGirl
17:04
Reposted frompolkolor polkolor viaretaliate retaliate
RudeGirl
17:03
0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viamirabell mirabell
RudeGirl
17:02
Reposted frommefir mefir
RudeGirl
17:01
4084 d0f5
Reposted fromweightless weightless viaratzing ratzing
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl